Welcome to the Boomhuis Prophetic Art Available

Meer oor die samestelling van die kunsklasse vir kinders deur Machdel Basson by BOOMHUIS.

Die BOOMHUIS kunsklasse be-oog om n realistiese hoeveelheid kunsgeskiedenis en kunswaardering te integreer met produktiewe kunsaktiwiteite. Kunsgeskiedenis en waardering word oor die algemeen verwaarloos in kunsopvoeding as gevolg van tyd. Daarom buitemuurs dit aanbied.

Tweedens is die doel om ‘n kunswoordeskat vir die kinders aan te leer. Soos toonwaardes, teksture, komposisie, balans, kleur, formaat, vorms, emosie, elemente van ontwerp, beginsels van ontwerp, hoe om hierdie elemente en beginsels toe te pas wanneer ontwerp, ensovoorts.

Derdens om hul bloot te stel aan soveel as moontlik media asook verskeidenheid van kunsaktiwiteite en tegnieke: bv.Teken, (potlood, vetkryte, pen en ink, houtskool, conte en pastelle, verf) Eselskilder en collage. “printmaking”: linodrukwerk, houtsneewerk, stensils, silkscreen, batik, Beeldhou dmv klei, hout, papier, papiermache, afvalprodukte, “Crafts: maskers puppets, pottebakkery, ensovoorts.

Vierdens om in ag te neem die persoonlikheid van elke kind, die ontwikkelings fase (manipulerende fase, simboliek makende fase, pre adolesente fase, adolessente fase) waarbinne hulle is.

Die waarde van hierdie proses is om elke individie te help om perseptueel te ontwikkel want die kind gee aandag aan die sintuiglike dimensie van die proses en ook die sintuiglike aspekte van haar eie visuele skepping. Dit dwing die kind om oplettende persepsie uit te oefen. Die kind leer al die elemente van kuns prakties toepas dmv ‘n gekonsentreerde studie van onderwerp, die inhoud en die strukturele organsisasie. Hierdie intelektuele groei is uniek want dit sluit kennis in van die visuele ondervinding wat die kind nie deur praat, skryf, dans of ander maniere van kommunikasie kan opdoen nie.

Soos hy deur hierdie kunsproses werk leer hy ook van kunsgereedskap, media en die prosedures wat dit insluit.

Kuns help met emotionele groei. Dit help ‘n kind om spanning te verlig, vyandigheid of die gevoel van aggressie op ‘n sosiale aanvaardbare manier uit te dtuk. Dit help ook die kind om persoonlike probleme te ontdek en dit te aanvaar en daaraan te werk. Om te werk met kunsmateriaal is ontspannend en gee vir die kind ‘n gevoel van persoonlike vermagting van ‘n talent.

Meer oor Machdel Basson, en haar hart oor kunsklasse vir kinders by BOOMHUIS.

“Na ‘n kunsopdrag gegee word:

Vir ‘n oomblik is dit stil dan kom die kreatiwiteit soos ‘n stroom water vol energie en word dit met oorgawe op ‘n twee dimensionele vlak uitgebeeld. Hierdie oomblik kan geen wetenskaplike verklaar. Dis ‘n unieke skepping. Wat in daardie skeppende oomblik gebeur is ‘n Goddelike ingryping. Goddelike verheerliking ‘n “praise en worship” oomblik vir die kinders. Dit is Heilige Grond en hierdie Heilige grond oomblik word moontlik gemaak deur die Heilige Gees wat die atmosfeer geskep het waar die kind sonder vrees homself kan wees.. Onwetend word alle kognitiewe vlakke van die breingebruik ‘n verhouding tussen die Goddelike en die gebroke wêreld en loop die strome water uit die kind op ‘n twee dimensionele vlak. Gesondmaking, vrede, vreugde, liefde, geborgenheid - alles in een oomblik ‘n gewaarwording. So asof God kom glimlag oor hierdie kind. Dan word die kind gegrond, gevestig en emosioneel versterk. So vind hy homself deur saam met God hierdie proses deur te werk. ‘n Stille verhouding wat soveel liefde en koestering en gesondmaking insluit. Ek sien duidelik hoe die kinders groei; die entoesiasme; ‘n ‘divine appointment’; ‘n misterie. ‘n Nimmereindigende liefdesverhouding wat tussen hul Vader en hulself voortvloei tot geestelike groei. Voor my loop vrugte van die Gees spontaan en in eenvoud uit elke projek. En slegs die instrument verstom elke keer - een opdrag, 10 verskillende interpretasies. Elke kind sy eie unieke weergawe. Kunsklasse is ‘n ondersteuningsnetwerk vir enige iets anders waarmee God se kinders besig is. Dit is ook die emosionele onderbou vir akademie en sosialisering. As dit emosioneel goed gaan met die kinders gaan dit op alle gebiede goed. Veral in skoolwerk. Ek gee al 21 jaar kunsklasse en ek staan elke keer verstom hoe baie dit vir hul beteken. Disleksie nie meer ‘n probleem. Aandagafleibaarheid iets van die verlede. Swak selfbeeld tot ‘n nuwe Goddelike beeld. ‘n Kreatiewe gawe word ‘n werklikheid. Ons is geskape na Sy beeld. Hy is ‘n Kreatiewe God. Deur iets nuuts te skep ervaar ons iets van die misterie. Dit laat ons lewe en entoesiasties raak ten opsigte van die lewe. Hoeveel meer sou dit nie kon wees as ons minderbevoorregte kinders ook by hierdie plan kon inskakel. “n bussie dalk waarmee ons landelike skole kan besoek. Opleiding en gesondmaking vir onderwyseresse self. As hul geestelik gesond is hoeveel te meer sal dit goed gaan in die klas. Woodmill se kunsklasse moet beskikbaar wees aan die groter publiek. Ons kan ‘n soort ‘undercover agent’ vir God wees op grondvlak in die onderwys. Opleiding aan onderwysers gee oor hoe om ‘n geleentheid te skep binne die klas waar die Heilige Gees die leiding kan neem in die skeppingsproses en om so ‘n ondersteuningsnetwerk vir kinders te bied.. God is skeppend en sy kinders is geskep na sy beeld ook skeppend. Waar kuns weggeneem word uit skole en in die plek daarvan ‘n afgewaterde kuns en kultuur. Ons is besig om landwyd ons kinders robotte te maak . Dit is binne kuns waar die mens die naaste aan die verhouding met sy skeppende Vader kom om agter te kom wie is ek wat is my gawe . Watter bydrae maak ek reeds of kan ek in die samelewing maak? Hy gaan nie noodwendig ‘n kunstenaar word nie maar met innoverende denke kan hy die wêreld help verander. Interpreneurs wat ons land so nodig het of dan ‘n bydrae tot kreatiewe wetenskap. Geestelike leiers wat so brood nodig is in ‘n stukkende wêreld?

Dikwels hoor ek van ‘n kind wat gediagnoseer word met aandagafleibaarheid, visuele apraksie, disleksie ens. Waar hulle aan al hierdie diagnoses kom weet net die sielkundiges maar die oomblik as ek vir hul kuns laat doen word hierdie groot woorde by die venster uitgegooi en sien ek die ware kind te voorskyn tree. Elke ding het deesdae ‘n naam. Die kind word onnodig ge’label’. Dis nie in God se plan vir hierdie kinders. Ons weet soos die liggaam voortdurend nuwe selle maak wil God ook elke oomblik ‘healing’ sien vir sy kinders se siel. Dis moontlik deur kuns. Elke kind het sy eie unieke gawe van God gekry. Deur kuns kan die kind himself vind en en uitvind wat sy gawe is.”

 

Home | Artists | Products | Services| Event Calendar | Contact | Links
© 2018 Boomhuis Art Gallery
Images are copyright of the artists and may not be reproduced or used without permission